Allmänna villkor Skodaklubben.com

1. Funktioner
På Skodaklubben finns det mängder av funktioner som ger dig möjlighet att kommunicera med andra medlemmar, som t.ex. gästböcker, internmeddelanden, forum, dagbok, chat, m.m. Dessa funktioner är gratis idag, men kan eventuellt kosta pengar i framtiden. Om vi skulle börja ta betalt för tjänster som tidigare varit gratis på Skodaklubben kommer du naturligtvis att bli informerad i förväg om detta.

2. Så här uppför man sig på Skodaklubben
Skodaklubben är en rolig och trygg plats där folk från hela världen kan skapa nya kontakter och ha kul. Du får inte göra precis vad som helst, för allas trevnad finns det regler som ska följas. Om vi finner överträdelser mot Skodaklubbens allmänna villkor kan vi varna användaren eller ta bort användaridentiteten utan förvarning. Det innebär att allt användaren har gjort försvinner. I allvarliga fall kan t.o.m. polisanmälan göras. Om det är gränsfall kan vi skicka ut varningar. Om man vill göra en anmälan av någon användare som man tycker bryter mot reglerna och t.o.m. lagen ska anmälan göras till admin@skodaklubben.com.

3. Allmänna regler
För att alla skall trivas så bra som möjligt på Skodaklubben finns det regler som man måste följa. Följer du inte reglerna kan ditt användarkonto raderas.

Följande allmänna regler gäller på Skodaklubben:
4. Lagar
Självklart gäller alla lagar även när man är Skodaklubben. Vissa kan uppfattas som mer aktuella, vilka bifogas här

Följande lagar kan betraktas som mer aktuella för internet:
Lagen (1960:729) om upphovsrätt
Brottsbalken 1962:700 uppvigling
Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring
Brottsbalken 1962:700 olaga hot
Brottsbalken 1962:700 ofredande
Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott

För att söka bland alla lagar, läs i Rixlex.

Om Staffconsulting får kännedom om grova otillåtna inlägg på Skodaklubben kan anmälan göras till operatör (t.ex. Telia) som då kan varna och även stänga ner internetabonnemanget.

Om Staffconsulting eller någon användare gör polisanmälan kan åtal väckas. Brott mot någon av dessa lagar kan leda till olika typer av straff, vilka anges under länkningarna. Böter eller fängelse är de normala bestraffningarna beroende på brottets art.

5. Rättigheter du ger oss
Som ägare av sajten Skodaklubben har Staffconsulting vissa rättigheter av funktionella, säkerhetsmässiga och även kommersiell skäl. Staffconsulting har alltid för avsikt att använda dessa rättigheter på ett sätt som inte strider mot god sed.

Rättigheter som Staffconsulting har:

Staffconsulting har rättighet att kopiera, ändra, visa upp och distribuera material du publicerar "offentligt" på Skodaklubben i samband med marknadsföring av sajten utan skyldighet att betala ersättning (det gäller naturligtvis inte mejl till användare av Skodaklubben som inte arbetar på Staffconsulting).

För att se till att det inte förekommer trakasserier, pornografi, mobbing och andra olagliga eller ej önskvärda aktiviteter kommer våra anställda att ha full tillgång till ditt konto för att undersöka eventuella klagomål och anmälningar.

Skodaklubben har rätt att skicka information samt kommersiella budskap till användarna via Skodaklubbens funktioner. Dessa kan vara anpassade efter dina intressen eller hur du svarar på frågor. Vid marknadsundersökningar av tredje part kommer förfrågan alltid att ske via Staffconsulting. Staffconsulting har rättighet att sälja resultaten i röstningsfunktioner statistiskt nedbrutet. Det statistiska materialet är inte knutet till enskilda personer och det leder inte till smeknamn, e-mailadresser, adresser eller annat som kan utnyttjas för spamming eller liknande.

Även om en medlem har betalat för medlemskap i Skodaklubben , kan dennes konto raderas om brott mot de Allmänna villkoren gjorts. Återbetalning görs ej. Funktioner i Skodaklubben kan vid enstaka tillfälle tas ner för underhåll eller vara ur funktion, utan att återbetalning av medlemsavgift görs. Enskilda funktioner i Skodaklubben kan också bytas ut eller tas bort, utan att Staffconsulting är återbetalningsskyldiga.

Om det finns något tekniskt fel i betalningsförfarandet av produkter på Skodaklubben som gör det möjligt för köparen att köpa produkt utan att betala full kostnad, får detta inte utnyttjas i oskäliga mängder av köparen. Detta är i sådana fall att betrakta som ont uppsåt och kan därför polisanmälas av Staffconsulting.

Staffconsulting har för avsikt att följa god sed vad det gäller marknadsföring och marknadsundersökningar.

6. Användaruppgifter
Staffconsulting, organisationsnummer 8004144138, är personuppgiftsansvarig. Kontaktvägar till Staffconsulting finns längst ner i de allmänna villkoren.

Skodaklubben värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgiftslagen - för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Integritetspolicy

GDPR

Vid behandling av personuppgifter följer Skodaklubben.com dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att du som kund godkänner att vi sparar och behandlar dina uppgifter hos oss.
Här kan du läsa vår fullständiga integritetspolicy.

Fakta om hur Staffconsulting hanterar användaruppgifter:

Det kan bli aktuellt att Staffconsulting överlåter statistiska uppgifter från tredje man inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. Dessa uppgifter kan inte härledas till den enskilde användaren.

Staffconsulting kan vid mistanke om brott läsa all information som har skrivits på saiten, t ex internmess.

Cookies - vad är det och vad används de till?
Staffconsulting använder Cookies när du besöker denna webbsida. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. Staffconsulting använder i första hand cookies för att du ska kunna använda Skodaklubben på bästa sätt.

Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Staffconsulting använder olika sorters cookies för olika ändamål.

7. Bildregler
Alla medlemmar har möjlighet att lägga upp bilder på hemsidan.

Om du är under 18 år är det lämpligt att du pratar med dina föräldrar och informerar om att alla användare kan se fotot på Skodaklubben. Observera att bildreglerna måste följas. Vi har rätt att ta bort ett foto utan motivering om vi anser att det bryter mot Skodaklubbens regler.

Bilden bedöms enligt följande kriterier:

Fotot ska givetvis tillhöra medlemmen själv. Observera att det är brott mot lagen om upphovsrätt att lägga in bilder du ej har fotograferat själv utan upphovsmannens godkännande.

8. Ändrade villkor
Staffconsulting har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på Skodaklubben om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på allmänna villkor för att se om ev. ändringar gjorts. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Skodaklubben förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Staffconsulting kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex. e-mailadresser. Genom att fortsätta använda Skodaklubben anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemsskapet har användaren möjlighet att avregistrera sig från Skodaklubben.

9. Övrigt
Som du säkert redan förstått blir meddelanden som du lägger in på Skodaklubben.com offentliga för andra användare.

Vi gör vårt bästa för att du ska trivas här på Skodaklubben, men kan tyvärr inte garantera att allt alltid fungerar perfekt.